Klíčová aktivita č. 2 - Stáže a odborné pobyty

Stáže se uskuteční na partnerských institucích – Ostravská univerzita, AUDIO-Fon centr Brno a Festa Musicale Olomouc. Cílovou skupinou jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů, a akademičtí pracovníci. Stáže budou probíhat v délce od dvou do sedmi dní.

 • stáže na OU v Ostravě budou uskutečněny v Kabinetě regionální hudební kultury a hudební pedagogiky (Katedra hudební výchovy PdF Ostravské univerzity). Stážovat budou studenti UP v Olomouci.
 • cílem stáží studentů i akademických pracovníků na Festa Musicale je předávání a výměna zkušeností přímo v procesu řízení domácích i zahraničních mezinárodních festivalů.
 • stáže se dále uskuteční na AUDIO-fon centru v Brně přímo v praxi foniatrické reedukace a prevence.

Cyklus stáží bude obsahovat následující etapy:

 • obsahovou a administrativní přípravu stáže, vytvoření časového programu pro stážistu, vydání informačního materiálu
 • vlastní průběh stáže
 • evaluaci stáže, administrativní záležitosti, vydání certifikátu podepsanou statutárním zástupcem partnerské a řešitelské organizace

Nedílnou součástí této klíčové aktivity jsou stáže na zahraničních institucích a odborné zahraniční pobyty. Jejich délka činí 7-31 dní. Odborné pobyty byly pečlivě vybrány u renomovaných a relevantních institucí na Univerzitě v Grazu, britské London University, University of Sunderland, finské University of Jyväskylä a dalších.

Výstupy klíčové aktivity č.2

 • stáže v partnerských institucích potvrzené organizátorem
 • diskuse na pracovních týmových mítincích
 • vydání osvědčení o absolvování stáže
 • informační materiály pro cílovou skupinu vzniklé na základě stáží a odborných pobytů
 • zahraniční stáže a odborné pobyty
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace