Klíčové aktivity

Na realizaci všech klíčových aktivit se podílejí:

  • Ostravská univerzita v Ostravě
  • AUDIO-Fon centr, s.r.o. v Brně
  • Festa Musicale Olomouc
  • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
  • Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci
  • Univerzita Palackého v Olomouci
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace