Klíčová aktivita č. 3 - Uskutečňování meetingů, workshopů, seminářů

Aktivity probíhají v podobě setkávání pracovních skupin podle rozpisu v aktivitě č. 1. Obsahová profilace je dána složením jednotlivých týmů, a pokrývá oblasti, které je v rámci projektu žádoucí rozvíjet. Na realizaci meetingů se budou podílet všechny partnerské subjekty. Workshopy a setkání se uskuteční v kontextu specifikovaných témat, která vyplynula z cílového záměru a diskusí mezi projektovými partnery. Tomuto záměru je podřízen i výběr zahraničních odborníků.

Témata:

 • Vztah hudby a psychiky v ontogenezi v kognitivní a edukativní oblasti. Forma workshopu. (KHV UP, KHV OU, KONZ)
 • Kompoziční aktivity jako prostředek formování kreativního typu hudebnosti, zkušenosti v zahraničí s projekty na elementární komponování. (KHV UP, HF JAMU)
 • Funkce a činnost hlasového orgánu, poruchy a terapie. Odstraňování příčin poruch i následků. Netradiční formy prevence a kultivace hlasového orgánu pro oblast edukační, veřejně správní a uměleckou. Workshop. (AUDIO-Fon, KHV UP)
 • Regionální hudební kultura a hudební pedagogika. (KHV OU, KHV UP)
 • Edukační, manažerské, umělecké, interpretační aspekty realizace sborových pěveckých aktivit. Workshop. (FESTA, KHV UP)
 • Interpretační specifika se zaměřením na barokní a klasicistní období jako problém umělecký, edukativní a percepční. Pracovní workshop. (KONZ, HF JAMU, KHV UP)

Předpokládá se, že v projektech bude podíl jednotlivých partnerských subjektů a zahraničních institucí diferencovaný.

 • UP v Olomouci, OU v Ostravě, Evangelická konzervatoř v Olomouci. Zahraniční odborník z Roehampton University London.
 • AUDIO-fon centr, UP v Olomouci, OU v Ostravě, Evangelická konzervatoř v Olomouci, Lejska.
 • Festa Musicale v Olomouci, UP v Olomouci, OU v Ostravě, zahraniční odborník – prezident Sborové akademie Switzerland Willie Stuff.
 • Evangelická konzervatoř v Olomouci, UP v Olomouci, Růčková.
 • UP v Olomouci, JAMU v Brně, Evangelická konzervatoř v Olomouci, J. Gründler – Rakousko.
 • OU v Ostravě, UP v Olomouci, zahraniční kolega J. Hills – Anglie.

Výstupy klíčové aktivity č. 3

 • Uskutečněné workshopy a setkání
 • Informační materiály pro cílovou skupinu
 • Videozáznamy z workshopů a setkání
 • Zápisy z těchto setkání
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace