Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D.

Mgr. L. Kružíková, Ph.D. (absolventka Univerzity Palackého v Olomouci - obory speciální pedagogika, hudební výchova a doktorský obor Hudební teorie a pedagogika; Karlovy Univerzity v Praze - obor Edukační muzikoterapie) pracuje především jako muzikoterapeut u dětí s mentálním postižením a u dětí se zvýšeným sociálním rizikem v Olomouci. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti hudební pedagogiky, muzikoterapie, případně jiných oblastí, směřujících k podpoře a rozvoji dítěte; tvorbě hudebních metodik. Spolupracuje mj. s Univerzitou Palackého v Olomouci, Sítí mateřských center, a dalšími rodinnými centry u nás i v zahraničí, kde je stálým lektorem. Své zkušenosti načerpala také během dlouhodobé studijní stáže ve Spojených státech amerických.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace