Historie akcí /

T. Motýl Psychologické aspekty řízení pěveckých činností v pěveckém sboru

Termín:6.5.2014
Popis:Mgr. Tomáš Motýl, dlouholetý šéfdirigent Šumperského dětského pěveckého sboru se zaměřil na motivační aspekty práce s dětskými zpěváky mladšího a staršího školního věku, prezentoval také své osvědčené postupy rozvoje senzo-motorických hlasových dovedností, které aplikoval v kontextu herních činností. Na semináři také zazněly úryvky z jeho publikace Zahrada, která shrnuje dlouholeté zkušenosti sbormistrovské práce přednášejícího a také zakladatele Šumperského dětského pěveckého sboru Aloise Motýla. V závěru semináře proběhla diskuse, v níž se posluchačky zaměřily na praktické záležitosti vedení pěveckých činností dětí mladšího školního věku.
Dokumenty:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace