Historie akcí /

Stáž v Audio Fon - Centr Brno

Termín:7.12.2011 - 9.12.2011
Popis:V rámci investice do rozvoje vzdělávání - grantu, jehož cílem je funkční propojení partnerských subjektů (instituce terciárního vzdělávání, soukromý i neziskový sektor) působí-cích v oblasti hudební kultury se zaměřením na vzdělávání a rovněž i zvýšení příležitosti stu-dentů a akademických pracovníků k získání nových poznatků, respektive zkušeností, které nemohli nabýt na vlastním pracovišti, či vysoké škole, byl zrealizován třídenní studijní pobyt (od 7. 12. 2011 do 9. 12. 2011) hlasového pedagoga PdF UP MgA. Petra Špačka, Ph.D. a stu-dentek PdF UP a KEA, Miriam Ščurkové a Kristýny Bezůškové, na privátním lékařském pra-covišti Audio Fon Centr v Brně.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace