Historie akcí /

Seminář doktorandů

Termín:2.7.2013
Popis:Semináře doktorandů katedry hudební výchovy PdF UP v Olomouci se zúčastnil Mgr. F. Chobot, MgA. Z. Berešová, Mgr. P. Stojan, Mgr. D. Bernátek, kteří prezentovali své doktorské projekty a dílčí výstupy. dále byli přítomní akademičtí členové katedry hudební výchovy prof. Planý a prof. Luska, katedry muzikologie FF UP Mgr. Stratílková, Ph.D. a prorektor JAMU v Brně doc. R. Fajnor.
1
2
3
4
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace