Historie akcí /

Regionální hudební kultura a hudební pedagogika

Termín:12.4.2012
Popis:Dne 12. dubna 2012. se uskutečnila Studentská vědecká konference pořádaná katedrou hudební výchovy a Centrem studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity za podpory grantového projektu „Investice do rozvoje vzdělávání – Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem (Reg.č. CZ.01.07/2.4.00/17.0070)“. Katedra hostila 18 aktivních účastníků převážně z Univerzity Palackého v Olomouci a Ostravské university v Ostravě, ale i několika dalších vysokých škol jak z České republiky, tak Slovenska. Dále pak i dalších přítomných patnáct zájemců, vesměs „domácích“ studentů. V první části celého setkání mladých adeptů vědy byl přítomen také anglický světově proslulý muzikolog prof. John Tyrrell z Cardiffu, mj. autor monumentální více než dvoutisíci stránkové monografie o Leoši Janáčkovi. Konferenci zahájili vedoucí kateder hudební výchovy v Ostravě a v Olomouci, PhDr. Inez Kozelská, Ph. D. a prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc. Potom se už ujaly funkce „chairmanů“ jednotlivých konferenčních částí „domácí“ doktorandky z KHV PdF OU.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace