Historie akcí /

P. Christiansen Music in Political Ads for US Presidential Campaigns: Several Case Studies

Termín:13.5.2014
Popis:Prof. Christiansen v rámci své přednášky představil výsledky svého nejnovějšího výzkumu v oblasti hudby používané v televizních spotech v rámci amerických prezidentských předvolebních kampaní. Na četných příkladech předvolebních spotů od roku 1952 do současnosti demonstroval charakter a vývoj jejich hudební složky (z hlediska obecně hudebního i hudebně analytického). Také se zamýšlel nad její konkrétní funkcí, psychologickým působením a očekávanými dopady na emoce diváka/voliče.
Zvolené téma bylo pro posluchače nesmírně zajímavé a vyvolalo bohatou diskusi.
Dokumenty:
1
2
3
4
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace