Historie akcí /

L. Kružíková Edukační muzikoterapie I

Termín:18.3.2014
Popis:Dne 18. 3. 2014 proběhl workshop v rámci projektu Partnerství a sítě, se zaměřením na edukační muzikoterapii. Katedra hudební výchovy tentokrát přivítala Lenku Kružíkovou.
Dr. Kružíková (absolventka Univerzity Palackého v Olomouci - obor speciální pedagogika, doktorský program hudební teorie a pedagogika; Karlovy Univerzity v Praze oboru Edukační muzikoterapie) pracuje především jako muzikoterapeut u dětí s mentálním postižením a u dětí se zvýšeným sociálním rizikem v Olomouci. Věnuje se lektorské činnosti v oblasti hudební pedagogiky, muzikoterapie, případně jiných oblastí, směřujících k podpoře a rozvoji dítěte; tvorbě hudebních metodik. Spolupracuje mj. s Univerzitou Palackého v Olomouci, Sítí mateřských center, a dalšími rodinnými centry u nás i v zahraničí, kde je stálým lektorem. Své zkušenosti načerpala také během dlouhodobé studijní stáže ve Spojených státech amerických.

Workshop Edukační muzikoterapie I. poskytl v úvodu účastníkům základní teoretické informace o muzikoterapii a působení hudby. Tj. tvorba a struktura muzikoterapeutického programu, cíle a pravidla muzikoterapie. Důraz byl také kladen na rozdílnost přístupů hudební pedagogiky a muzikoterapie. Vedle teoretického základu se workshop zaměřil především na prožitkové hry s hudbou a techniky muzikoterapie (rytmický voice čtverec, hry s hudebními nástroji – lízátkový buben, a další).
Následně byla rozvinuta diskuse na téma muzikoterapeutické dění v České republice.
Dokumenty:
1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace