Historie akcí /

L. Kružíková Edukační muzikoterapie II.

Termín:25.3.2014
Popis:Workshop Edukační muzikoterapie II. poskytl v úvodu účastníkům další základní teoretické informace o muzikoterapii. Tj. využití hudebních nástrojů, podoba muzikoterapeutické místnosti a definování terapeutického vztahu. Účastníci byli seznámeni o aplikaci terapeutických přístupů ve výchovně vzdělávacím prostředí.
Prožitkové hry a techniky se soustředily na propojení dalších terapeuticko-formativních přístupů (voice terapie, pohybová terapie, arteterapie, dramaterapie). Lektorka také poukázala na důležitost říkadel v odlišném metru (s využitím rondo hudební formy).
Setkání uzavřela společná diskuse účastníků, tematicky zaměřená na relaxační techniky.
Dokumenty:
1
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace