Historie akcí /

Interpretační seminář a workshop barokní a klasicistní hudby I

Termín:15.3.2012 - 30.3.2012
Popis:Akce se uskutečnila v kontextu tématu „Interpretační specifika se zaměřením na barokní a klasicistní období jako problém umělecký, edukativní a percepční“. V roce 2012 konzervatoř připravila seminář časově rozdělený do tří týdnů – 15., 16., 22., 23., 29. a 30. března.
Součástí semináře byly přednášky a poslechové lekce, interpretační workshopy v oborech hra na cembalo a zobcovou flétnu, komorní hra pro soubory v obsazení dřevěné dechové nástroje, violoncello a cembalo. V rámci semináře byl realizován koncert lektorek a závěrečný koncert účastníků. Seminář vedly lektorky MgA. Ilona Růčková, Ph.D. – cembalo a Ing. Jitka Smutná, PGDip., Ph.D. – zobcová flétna. Přednášky, poslechové lekce a interpretační workshopy se konaly v Uměleckém centru Univerzity Palackého (Univerzitní 3, Olomouc). Koncerty byly uspořádány v koncertním sále Konzervatoře Evangelické akademie (Wurmova 13, Olomouc).
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace