Historie akcí /

Hudební kultura v ostravském a olomouckém regionu

Termín:26.4.2013
Popis:Seminář Hudební kultura v ostravském a olomouckém regionu uskutečněný v pátek 26. dubna 2013 a pořádaný partnerskou katedrou hudební výchovy a Centrem studií regionální hudební kultury Pedagogické fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s řešitelským pracovištěm projektu ESF „Investice do rozvoje vzdělávání – Vytvoření institucionální sítě mezi subjekty terciárního vzdělávání, soukromým a neziskovým sektorem (Reg.č. CZ.01.07/2.4.00/17.0070)“ katedrou hudební výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Na semináři bylo 22 aktivních účastníků – doktorandi, studenti magisterského oboru a vědecko-pedagogičtí pracovníci z pořádající Ostravské univerzity (16 osob) a šest z Univerzity Palackého v Olomouci. Setkání mladých adeptů vědy byla přítomna také proděkanka pro vědu a výzkum PdF OU doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph. D a hlavní řešitel projektu prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc., vedoucí katedry hudební výchovy PdF UP v Olomouci. Konferenci zahájil vedoucí katedry hudební výchovy v Ostravě PhDr. Jiří Kusák, Ph. D. Pak se už ujaly dvě „domácí“ doktorandky z KHV PdF OU funkce „chairmanů“ semináře – magistry Pavla Olšarová a Jitka Hoňková, které moderovaly bohatou diskusi po dvou hlavních referátech prof. PhDr. Karla Steinmetze, CSc., a prof. PhDr. Jana Vičara, CSc., i po dalších příspěvcích doktorandů: magistryň Lenky Černíkové, Gabriely Petrové a Pavly Olšarové (semináře se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit dva přihlášení prof. Jan Mazurek a olomoucký doktorand Mgr. Jan Blüml, jejichž připravené příspěvky jsou však zahrnuty v tomto konferenčním sborníku). Pořadatelé konference jsou přesvědčení, že vydávaný sborník může sloužit též jako studijní materiál pro doktorandy uměleckých, muzikologických a umělecko-pedagogických oborů.
Dokumenty:
1
2
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace