Historie akcí /

Doktorandský den

Termín:21.2.2014
Popis:Program:
8, 00 Prezence
8, 45 Zahájení (prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.)
9, 00 Aktuální otázky partnerských aktivit v rámci projektu „Partnerství a sítě“ (prof. PaedDr. Jiří Luska, CSc.)
9, 30 M. Šňupárková Muzikál, žánr integrace uměleckých složek.
10, 00 L. Černá Hudební vzdělávání na čtyřletých gymnáziích v ČR, Polsku a na Slovensku.
10, 30 Cofee break
10, 45 L. Černíková Jaroslav Vogel
11, 15 doc. PhDr. Veronika Ševčíková, Ph.D. perspektiva doktorského studia na katedrách HV PdF UP a OU.
12:00 Přestávka na oběd
13:00 Odpolední blok přednášejících (doktorandi 1. ročníku – J. Mazurek, T. Pomucká, K. Jakšová)
15:30 Diskuse
16,00 Ukončení

Dokumenty:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace