Historie akcí /

D. Earl Metodika a vhled do US Music Education

Termín:3.4.2014
Popis:Workshop poskytl účastníkům informace teoretického i praktického charakteru. Dr. Earle účastníky seznámila s hudebním vzděláváním ve Spojených státech amerických, poskytla také metodický návod, jakým způsobem odlišně, zajímavě a humorně předávat hudbu studentům. Tyto praktické zkušenosti prokládala prožitkovými technikami, které si účastníci mohli sami vyzkoušet. Jako nejdůležitější poslání vnímá radost a humor s hudbou. Názorně na to také poukázala v krátkých hudebních úryvcích, které interpretovala na klavír. Účastníky tak vtáhla do známých filmových melodií, ale i do klasické hudby.
Po zajímavém mini recitálu následovala odborná diskuse s účastníky workshopu. Na závěr Dr. Earle obdarovala účastníky propagačními materiály Kentucky Wesleyan College. Profesorce Diane Earle asistovala Mgr. Lenka Kružíková, Ph.D., absolventka doktorského studia katedry hudební výchovy.
Dokumenty:
1
2
3
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace