Historie akcí /

Christos Ioannou Fokální dystonie u profesionálních hudebníků

Termín:28.3.2014
Popis:Akce byla vedena formou prezentace (program akce 2,3,4,5), formou praktického nácviku „sensory tricku“ a formou přednášek (bod 7, 8, 9, 10).
Teoretická část:
Cílová skupina byla seznámená s aktuální problematikou fokální dystonie u profesionálních hudebníků. Problémem, který je předmětem aktuálních témat v oblasti hudebně-neurologických vědních oborů.
Praktická část:
Ukázka „senzory trick“, kdy si mohl každý účastník osobně vyzkoušet možnost, jak lze odlišně uchopit edukační proces u nástrojové hry. Posluchači byli rovněž poučeni o nástupu a prevenci vzniku fokální dystonie.
Teoretická část 2:
Historiografické souvislosti R. Schumanna vs. fokální dystonie.
Problematika, tzv. křeče u hudebníků, bylo téma v ČR nedostatečně otevřené a popularizované i mezi odbornou veřejností. Seminář rozšířil účastníkům obzory v interdisciplinárním výzkumu v internacionálním měřítku a následná diskuze k danému tématu byla zajímavá a přínosná pro všechny přítomné.
Dokumenty:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace