Historie akcí /

Cembalový koncert a seminář prof. Giedré Lukšaité-Mrázkové.

Termín:28.11.2011 - 29.11.2011
Popis:Konzervatoř Evangelické akademie uspořádala ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci cembalový koncert profesorky HAMU Praha paní Giedré Lukšaité-Mrázkové. Koncert se konal 28. 11. 2011 v koncertním sále konzervatoře. Program byl sestaven z výběru Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha (2. díl). Ve středu 29. 11. proběhl seminář nazvaný „Slovo (nejen) v klavírní tvorbě J. S. Bacha“. Lektorkou semináře byla profesorka Giedré Lukšaité-Mrázková.
Dokumenty:
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace