Aktualizovaná databáze pracovních týmů projektu „Partnerství a sítě“ (k 14. 7. 2016)

1. Tým pro aplikovanou (edukativní a vývojovou) hudební a kognitivní psychologii, hudební pedagogiku a muzikoterapii
Partneři - KHV UP, HF JAMU, KEAO.
Personální složení: Jiří Luska, Lenka Kružíková, Richard Fajnor, Miroslava Kordíková, Veronika Rajtr Pavlová, Lu Yue, Lenka Dohnalová, Dana Rychlová

2. Tým se zaměřením na kompozici a elementární komponování
Partneři – KHV UP, HF JAMU.
Personální složení: Gabriela Všetičková, Vít Zouhar, Ivo Medek, Gabriela Coufalová, Jaromír Synek, Jiří Kopecký

3. Tým pro hlasovou pedagogiku.
Partneři – KHV UP, AUDIO-Fon, HF JAMU.
Personální složení: Mojmír Lejska, R. Havlík, Petr Špaček, Vítězslav Šlahař, Jana Frostová

4. Tým pro regionální hudební kulturu a hudební pedagogiku
Partneři – KHV UP, KHV OU.
Personální složení: Karel Steinmetz, Jiří Luska, Jan Mazurek

5. Tým zaměřený na manažerské, umělecké a interpretační činnosti při organizování mezinárodních festivalů a mezinárodních skladatelských soutěží
Partneři – KHV UP, FESTA, KHV OU.
Personální složení: Iveta Hlubinková, Marek Klimeš, Pavel Režný, Jan Spisar, Jaromír Synek

6. Tým zaměřený na interpretační specifika baroka a období klasicismu
Partneři – KHV UP, KEAO, HF JAMU.
Personální složení: Ilona Růčková, Robert Mimra, Jitka Smutná, Květuše Fridrichová, Gabriela Coufalová.
Tým pro aplikovanou (edukativní a vývojovou) hudební a kognitivní psychologii, hudební pedagogiku a muzikoterapii

Jméno Pracoviště Email
Jiří Luska PdF UP jiri.luska@upol.cz

Lenka Kružíková PdF UP lenka@kruzik.net

Richard Fajnor HF JAMU fajnor@jamu.cz

Miroslava Kordíková KEA miroslava.kordikova@ckonz.cz

Veronika Rajtr Pavlová CG NR fantajm@gmail.com

Lu Yue PdF UP moonluyue@qq.com

Dana Rychlová PdF UP dana.rychlova@seznam.cz

Lenka Dohnalová PdF UP lenka.dohnalova@upol.cz

Tým se zaměřením na kompozici a elementární komponování

Gabriela Všetičková PdF UP gabriela.vsetickova@upol.cz

Vít Zouhar PdF UP vit.zouhar@upol.cz

Ivo Medek HF JAMU medek@jamu.cz

Jaromir Synek PdF UP jaromir.synek@upol.cz

Jiří Kopecký FF UP jiri.kopecky@upol.cz

Tým pro hlasovou pedagogiku.

Mojmír Lejska Audio-Fon audio.fon@volny.cz

Radan Havlík Audio-Fon audio.fon@volny.cz

Vítězslav Šlahař PdF UP vitezslavslahar@seznam.cz

Petr Špaček PdF UP petrspacek@email.cz

Jana Frostová PdF MU janafrostova@muni.cz

Tým pro regionální hudební kulturu a hudební pedagogiku

Karel Steinmetz PdF OU karel.steinmetz@osu.cz

Jiří Luska PdF UP jiri.luska@upol.cz

Jan Mazurek PdF OU jan.mazurek@osu.cz

Tým zaměřený na manažerské, umělecké a interpretační činnosti při organizování mezinárodních festivalů a mezinárodních skladatelských soutěží

Iveta Hlubinková ZUŠ CAMPANELA IvetkaHlubinka@seznam.cz

Marek Klimeš FESTA Musicale klimeš.production@gmail.com

Pavel Režný PdF UP pavel.rezny@upol.cz

Jaromír Synek PdF UP jaromir.synek@upol.cz

Jan Spisar jan.spisar@osu.cz

Tým zaměřený na interpretační specifika baroka a období klasicismu

Ilona Růčková KEA ilonka.t@email.cz

Jitka Smutná KEA smutna.lssh@email.cz

Květuše Raueová PdF UP kvetuse.raueova@upol.cz

Gabriela Coufalová PdF UP gabriela.coufalova@upol.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Administrace